GIMNÀS

INSTAL·LACIONS

SALA 1
SALA PLANTA BAIXA
SALA SPINNING ®
SALA DE MUSCULACIÓ

Sales Gimnàs Miró Centre